De Brug mediation in Medemblik

De Brug Mediation in Medemblik

Kindercoaching De Brug

Kindercoaching De Brug richt zich op begeleiding en coaching van kinderen met gescheiden ouders. Wij werken met de methodiek van het erkende programma ‘De Kinderen Scheiden Mee’. Dit programma richt zich op een laagdrempelige wijze op het verminderen van problemen die voortkomen uit de scheiding. Het programma helpt om de verwerking in gang te zetten en bevordert de communicatie tussen het kind en de ouders. Het draagt bij aan erkenning en herkenning en biedt kinderen handvatten waarmee zij zelf invloed krijgen op hun verwerkingsproces. Elk kind verdient het om in een situatie als deze gehoord en gezien te worden. Door uw kind aan dit programma mee te laten doen geeft u het een extra steuntje in de rug in deze emotionele tijd.

Coach

In onze mediationpraktijk, De Brug Mediation, heb ik dagelijks te maken met kinderen van gescheiden ouders. In de vele gesprekken die ik met kinderen in een scheidingsituatie heb gevoerd werd mij zichtbaar hoe groot de impact van een scheiding voor kinderen is. Deze kinderen hebben, vaak voor het eerst in hun leven, te maken met een groot verlies. Goede begeleiding in deze periode helpt kinderen om te gaan met hun verdriet en emoties. Ik voel mij aangesproken om deze kinderen de extra ondersteuning te bieden die hun kan helpen om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen. Door kinderen preventief te begeleiden kunnen de problemen die kinderen ervaren door de scheiding worden voorkomen of verminderd. Paula de Vries

Groepsprogramma


Gedurende een dagdeel komen kinderen bijeen met een (kleine) groep leeftijdsgenoten. Herkenning en erkenning spelen hierbij een grote rol. Kinderen wisselen ervaringen uit en merken dat zij niet alleen staan. De groepen zijn onderverdeeld in 2 leeftijdscategorieën, van 6 tot 12 en van 12 tot en met 17. Een aantal onderwerpen komt in elk programma aan bod:

  • Een scheiding is nooit de schuld van kinderen
  • Ouders blijven altijd sámen hun ouders
  • De meeste ouders komen niet meer bij elkaar
  • Praten lucht op

Data

Nieuwe data worden gepland


Tarieven

Deelname aan het groepsprogramma bedraagt € 85,- per kind.

Individuele coaching


Individuele coaching richt zich op het kind persoonlijk. Belangrijk in dit contact is hoe het met het kind gaat. Wat er speelt bij dit kind. Het programma wordt aangepast aan de behoefte en de leeftijd van het betreffende kind. Het kind voelt zich gehoord en gezien, krijgt handvatten aangereikt hoe om te gaan met de situatie en de bijkomende emoties. Normaal gesproken vinden er 3 gesprekken plaats. Dit kan naar behoefte worden aangepast. Een aantal onderwerpen komt altijd aanbod:

  • Een scheiding is nooit de schuld van kinderen
  • Ouders blijven altijd sámen ouders
  • De meeste ouders komen niet meer bij elkaar
  • Praten lucht op

Ouders


Voorafgaand aan zowel het groepsprogramma als het individuele programma krijgen ouders informatie over het programma. Beide ouders dienen schriftelijk in te stemmen met deelname van hun kind aan het programma. Het laatste half uur van het groepsprogramma, of na de individuele begeleiding, vindt er een terugkoppeling plaats aan de ouders. In een veilige omgeving maakt de coach de onderwerpen bespreekbaar die tijdens het programma aan bod zijn gekomen.

Zowel voor deelname aan het groepsprogramma als bij individuele coaching is het van belang dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven.

VRAAG NU MEER INFORMATIE AAN!

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.
Webdesign en realisatie: Mayflower Reclame | Privacy Policy